Noc kostelů v Pohořelicích

© ŘKF Pohořelice  / 

V letošním 15. ročníku, který se uskuteční v pátek 2. června po celé České republice, je aktuálně přihlášeno 1683 kostelů a modliteben. Připraveno je 5260 programů.

Program pro kostel sv. Jana Nepomuckého

17:55-18:00 ▪ slavnostní vyzvánění zvonů
18:00-18:50 ▪ mše svatá
18:50-19:00 ▪ uvítací slovo správce farnosti
19:00-19:20 ▪ něco z dějin Pohořelic (Zdeněk Mrázek)
19:25-19:35 ▪ zpívající tetičky
19:30-20:30 ▪ individuální prohlídka kapličky a kostela
20:30-21:00 ▪ svatojakubská cesta – Viktor Němec vypraví o své pouti
21:15-21:45 ▪ sestřenky chválí Pána
22:00-22:15 ▪ adorace a požehnání
22:15-23:00 ▪ volná prohlídka kostela

Program pro kostel sv. Zdislavy v Oldřichovicích

19:00-19:45 ▪ volna prohlídka kostela
19:45-20:45 ▪ prezentace žákovského projektu Šternberská stezka
20:45-21:00 ▪ individuální prohlídka vnitřního vybavení kostela za hudebního doprovodu Honzy Lukáše
21:00-22:00 ▪ individuální čas na modlitbu

Program pro kostel sv. Jiljí na hřbitově

Kostel bude otevřen od 18 do 21 hod., bez doprovodního programu.

Během programu bude jezdit vláček mezi kostely (například do Oldřichovic na prezentaci „Šternberská stezka“)

—–

Motto Noci kostelů 2023 zní:

Po světle dne totiž nastupuje NOC, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.

Neustále se střídá den a noc. Obecně se předpokládá, že člověk ve dne pracuje, tvoří, studuje… a v noci odpočívá, spí a nabírá sílu. Rytmus tohoto světa nám tento přirozený předpoklad často rozhazuje. Někdy pracujeme i v noci, protože pracovní zátěž je velká. To pak přináší zvýšenou únavu během dne a celý náš svět se jakoby zahalí do šedi. Aby pro nás svět nebyl šedý a nepříjemný, navraťme se, pokud to jde, k onomu obecnému předpokladu: ve dne práce a v noci spánek. Dalším vhodným nástrojem je naučit se vždycky večer uzavřít den, říkáme tomu zpytování svědomí. Znamená to nejprve se podívat na to, co se událo, jak jsem naplnil výzvy, které přišly, zda jsem k nim byl odpovědný; pak je třeba vyjádřit lítost nad tím, co se nepovedlo a co jsem zanedbal, a na další den si vymezit předsevzetí jak jednat dál. Třetí výzvou je, abychom se učili průběžně odpouštět a za odpuštění prosit. Apoštol Pavel píše: „Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce“ (Ef 4,26).  Poznání sebe sama, které je plodem zpytování svědomí, je cestou k moudrosti. Moudrost pak přináší sílu pro všední den. Svět pak bude barevný tak, jak ve skutečnosti je.

R. D. Mgr. Pavel Šenkyřík, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání

Co je Noc kostelů?

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před patnácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V roce 2010 se Noc kostelů konala již v celé České republice, v roce 2011 poprvé na Slovensku, od roku 2012 probíhá Noc kostelů také v Estonsku  (estonsky Kirikute Öö), v roce 2016 se konala poprvé ve Švýcarsku. Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost. Vytváří prostor pro setkání a nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Umožňuje návštěvníkům prožít rozmanitost křesťanských církví a náboženského vyjadřování. Spolu s katolickou církví se jí zúčastní křesťanské církve, které jsou členy Ekumenické rady církví ČR.

Více informací o Noci kostelů https://nockostelu.cz/