Setkání farních rad – 26. ledna 2024

© ŘKF Pohořelice  / 

Setkání farních rad ▪ pátek, 26. ledna 18:45 hod.
Místo setkání: fara
Setkání s tvůrci projektu
Teo via nadační fond ▪ www.teovia.cz

Teo via nadační fond vznikl z potřeby pomoci duchovním v jejich službě. Ta dnes často nespočívá v doprovázení lidí od nádechu po výdech, ale spíše ve správě nemovitostí a administrativě. Kněží zkrátka na pastoraci a evangelizaci nemají čas. Právě na tento palčivý problém hledáme řešení. Nachází se podle nás v probuzení života církve na základní úrovni – ve farnostech. Věříme, že klíčem ke sloužící a evangelizující církvi je zapojení laiků do veškeré farní činnosti, pastorační i ekonomické. Majetek a peníze nechápeme jako hodnotu samu o sobě, ale jako prostředek k uskutečňování základního poslání církve, jímž je hlásání Evangelia.
Nadační fond ▪ www.donace.cz

Dárcovství chápeme jako projev bezpodmínečné lásky k lidem v tísni bez očekávané protislužby nebo podřízenosti. Abychom jej mohli v církevní prostředí rozvíjet, založili jsme dárcovský portál DONACE.CZ. Najdete na něm veřejné sbírky na projekty s křesťanským a duchovním přesahem.