Svátek Svaté Rodiny – Svátek naší rodiny

© ŘKF Pohořelice  / 

Obnova manželského slibu

První neděli po narození Páně slavíme svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa – tak zní oficiální název tohoto svátku. Letošní svátek Svaté rodiny oslavíme v pátek, 30. prosince 2022 (mše svatá v 18 hod). Půjdeme dnes nejen děkovat za přijaté milosti, ale také prosit sv. rodinu o požehnání pro naše rodiny, aby se staly pevnou skálou pro všechny, kteří se dostávají do různých proudů v tomto rozbouřeném světě.

O tomto svátku se vžila tradice obnovy manželského slibu při mši svaté, kdy manželské páry přistupují před oltář a znovu si připomínají svůj slib, kdy se jeden odevzdává druhému.

Jinak prožívají tyto okamžiky mladé páry, které si uvědomují jak jeden druhého potřebují při plnění běžných denních povinností, tedy výchovy dětí, péči o domov a starost o práci. Jiný pohled je střední generace, kdy z rodinného hnízda postupně odchází jedno dítko za druhým, aby si budovali svoji budoucnost a rodiče zůstávají sami v domě, který budovali pro velkou rodinu. Bez vzájemné podpory se toto období těžce zvládá.

Obnova manželského slibu u manželských páru, které strávili spolu více jak třicet let, přináší také svá specifika. Uvědomují si chvíle, které přijdou a budou doprovázeny slabostmi a nemocemi. Jejich děti mají svou rodinu, i když své rodiče milují a snaží se ze všech sil o ně pečovat, přesto jsou si tito manželé vědomi vzájemné pomoci a spoluodpovědnosti na společné cestě životem. Ví, že jeden bez druhého to nesvede…

Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad svaté Rodiny a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky,
abychom v nebeském domově dosáhli věčné odměny a radosti…