Velikonoční triduum – Velký pátek

© ŘKF Pohořelice  / 

VELKÝ PÁTEK

Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží!

V pátek 7. dubna 2023 prožíváme druhý den Velikonočního tridua – Velký pátek.

Tento den je dnem přísného půstu. Na Velký pátek si připomínáme Ježíšovu smrt na kříži. Pro nás je Velký pátek nejen dnem smutku a pláče, ale především dnem zamyšlení nad krvavou obětí Ježíše Krista, která je zdrojem spásy. Církev oslavuje vítěznou smrt Pána. Podle starobylé tradice neslaví církev o Velkém pátku Eucharistii – místo ní slavíme Velkopáteční obřady na památku Umučení Páně. Základním a obecným prvkem liturgie tohoto dne je hlásání slova. Protože se neslouží mše svatá, obětní stůl je zcela holý – bez kříže, bez svícnů a bez oltářního plátna.

Liturgie Velkého pátku má 2 základní části:

Velkopáteční pobožnost křížové cesty. 
Velkopáteční obřady na památku Umučení Páně, které se skládají ze 3 částí:

⇒ Bohoslužba slova při níž zazní zpívané pašije podle Jana
Uctívání svatého Kříže.
⇒ Svaté přijímání.

V naši farnosti prožijeme Velký pátek takto:

v 15 hod. ⇒ Křížová cesta
v 16 hod. ⇒ velkopáteční obřady.

PRAVIDLA PŘÍSNÉHO PŮSTU

půst od masa: netýká se masa studenokrevných živočichů a těch živočichů, kteří žijí ve vodě; zavazuje od 14 let
půst újmy: jen jednou za den se dosyta najíst; zavazuje od 18. do započatého 60. roku
od povinnosti půstu zprošťuje: nemoc, rekonvalescence, těžká práce (doporučuje se zvolit si jinou formu sebezáporu)