Oprava střechy

Vážení poutníci a farníci !

Každá stavba – dům, kaple, kostel – občas potřebuje pomoc. My lidé si můžeme pomoci sami, ale naše domy, naše kaple, kostely, stavby potřebují nás. Občas potřebují naše ruce, ale někdy i naše finanční prostředky.

V Oldřichovicích máme krásný, malý kostelík, který s nadšením postavili lidé dobré vůle před 25 lety.  Je to již čtvrt století, a tak není divu, že se po těchto letech objevují na stavbě nějaké „trhliny“, které musíme opravit. Konkrétně se jedná o střechu kostela a spíše o samotnou krytinu. Stará krytina je již nevyhovující, a aby nám do kostela netekla voda, rozhodli jsme se, že bychom dle možností v letech 2024 nebo 2025 položili na střechu novou krytinu.

Za tím účelem byla zpracována cenová nabídla, která činí cca 600 000 Kč.

Bohužel, farní prostředky na to nestačí, protože samotná farnost opravuje dva velké kostely – a to kostel sv. Jana Nepomuckého a kostel sv. Jiljí na místním hřbitově. A tak jsme nuceni obrátit se na Vás – na místní farníky, firmy, Obec Oldřichovice, ale i na všechny poutníky, kteří sem ke sv. Zdislavě přicházejí. Věřím, že na přímluvu našich farních světců se tato akce podaří uskutečnit; to znamená dát novou krytinu na kostelík sv. Zdislavy v Oldřichovicích.

Tuto záležitost v modlitbě a důvěře svěřujeme:

Sv. Zdislavě (Oldřichovice).
Sv. Antonínovi z Padovy (Komárov).
Sv. Janu Nepomuckému (Pohořelice).
Sv. Jiljí (Pohořelice).

Jménem všech, kteří se starají o tento malý kostel v naší obci, mockrát děkuji. Ujišťuji všechny o našich modlitbách a připomínám, že každý měsíc o první sobotě je mše svatá obětována na úmysly všech poutníků ke sv. Zdislavě.

S pozdravem o. P. Jan Lisowski, duchovní správce farnosti a farní rada ŘKF Pohořelice.