Pořad bohoslužeb

Pondělí – 4. prosince

POH18:00 : Za † Růženu Hlobilovou a jejího manžela a jejích † rodiče.

 

Středa – 6. prosince

POH ⇒ 18:00 : Za † Růženu Němečkovou a za † manžela Leopolda a za duše v očistci.

 

Čtvrtek -7. prosince

KOM ⇒ 16:00 : Mše svatá není.

 

Pátek – 8. prosince

KOM ⇒ 16:00 : Dantis

POH ⇒ 18:00 : Za živou a † rodinu Bičanovu a Podešvovu a za duše v očistci.

 

Sobota – 9. prosince

POH ⇒ 6:30 : Rorátní mše svatá

OLD ⇒ 17:00 : Za † rodiče a syna.

 

Neděle – 10. prosince – 2. neděle adventní

POH9:00 : Za † Marii Horákovou a živou rodinu Jaroňkovu.

KOM ⇒ 10:30 : Za † Marii Přikrylovu, manžela, živou rodinu a za duše v očistci.
—–

Pravidelné pobožnosti

POHOŘELICE

První neděli v měsíci Eucharistická adorace od 14 do 15 hod.
Každý pátek ⇒ výstav Nejsvětější svátosti a Korunka k Božímu milosrdenství (po mši sv.)

KOMÁROV

První čtvrtek v měsíci Eucharistická adorace od 17:30 do 18:00 hod.

Každého 13. v měsícimše svatá ke cti sv. Antonína z Padovy. (v 16 hod)