Pořad bohoslužeb

Pondělí – 20. března – slavnost sv. Josefa

KOM ⇒ 17:00 :  Za † Martu Vávrovu, manžela, rodiče, živou a † rodinu Vávrovu a Sukupovu.

POH18:00 :  Za † Aloise a Vojtěšku Kapustovy a živou rodinu.

 

Středa – 22. března 

POH18:00 : Za † sestru Štěpánku a za † manžela Josefa Hyžákovy z Valašské Polany a za duše v očistci.

 

Čtvrtek – 23. března

KOM17:00 : Mše svatá není

 

Pátek – 24. března

POH18:00 : Za † rodinu Krejčiříkovu a Šťastnou a za duše v očistci.

 

Sobota – 25. března – slavnost Zvěstování Páně

POH7:30 : Za † maminku Anežku

OLD ⇒ 17:00 : Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života s prosbou za dar zdraví a za Boží požehnání pro rodinu Novosádovu, Gregorovu a Machalovu.

 

Neděle – 26. března – 5. neděle postní

POH9:00 : Za † Františku a Oldřicha Mizerovy a za duše v očistci. 

KOM ⇒ 10:30 : Za živé a † farníky.

——–

Význam „doporučeného svátku“

Jde o svátky, které podle Kodexu kanonického práva patří mezi „zasvěcené svátky“: Zjevení Páně (6. 1.). Nanebevstoupení Páně, Těla a krve Páně, Neposkvrněného Početí Panny Marie (8. 12.), Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.), sv. Josefa (19. 3.), sv. Petra a Pavla (29. 6.) a Všech svatých (1. 11.).

Česká biskupská konference rozhodla omezit počet zasvěcených svátků pro církev v České republice na dva – slavnosti Narození Páně (25. 12.) a Matky Boží Panny Marie (1. 1.); stalo se tak proto, že tyto dny jsou v ČR dny pracovního klidu, proto je pro katolické křesťany snazší splnit tuto povinnost.

Ostatní jmenované svátky spolu s některými dalšími – slavnost sv. Cyrila a Metoděje (5. 7.) a slavnost sv. Václava (28. 9.) – patří mezi tzv. „doporučené zasvěcené svátky“. V praxi to znamená, že pokud se na doporučené svátky nemůžeme zúčastnit mše svaté, i přesto, že bychom chtěli, nemusíme si nic vyčítat. Pokud bychom se však účastnit mohli a neudělali bychom to, bral bych to jako promarněnou šanci. Je to pro nás příležitost přijít na mši svatou z lásky k Ježíši, a nejen proto, že je to naše povinnost. I když i „povinné“ mše svaté nám mají pomáhat, aby naše láska rostla a vztah se prohluboval.