Izrael [2023]

Farní pouť do Izraele 2023 → 21. – 29. 4. 2023

Seznám poutníků: Anna Černá; Anna Kutnarová; Anna Mikešová; Anna Venená; Blažena Kadlčáková; Dagmar Klinkovská; Dana Ermlová; Emilie Březinová; Erik Janota; Eva Kifová; František Janota; Hana Gazdíková; Helena Nováková; Jan Beneš; Jan Lisowski; Jana Jiříčková; Jana Kadlecová; Jarmila Žaková;  Jaroslav Kubeček; Jaroslava Žižlavská; Jiří Novák; Jiří Otépka; Jiří Vranka; Ilona Zátopková; Lenka Koníčková; Lenka Maňásková; Ludmila Zajícová; Ludmila Skybová; Marie Hřibová; Marie Kaspaříková; Marie Kubečková; Maria Jadwiga Vrba; Milada Bičanová; Milada Sázelová; Michal Kaspařík; Miroslava Otépková; Petr Venený; Petr Žižlavský; Radmila Řehůřková; Richard Řehůřek; Rudolf Březina; Veronika Balajková;  Věra Hermanová; Věra Mourová; Věra Nedvědová; Věra Sladkovská; Věra Vranková; Vlasta Janotová.

21.4.2023 ▪ Pohořelice › Bratislava › Vídeň › Tel Aviv

22.4.2023 ▪ Betlém › Jeruzalém

Jeruzalémské hradby obklopují oblast jeruzalémského Starého Města. Byly zbudovány v období vlády Osmanské říše v Izraeli. Stavební práce probíhaly v letech 1535–1538 z rozhodnutí tureckého sultána Sulejmana I. Délka hradeb je 4,018 km, jejich průměrná výška činí 12 metrů a průměrná tloušťka 2,5 metrů. 

Jeruzalém – Galikantum – místo, kde Peter zapřel Krista – mše svatá

23.4.2023 – Betlém – Kostel Gloria in excelsis na Poli pastýřů

 23.4.2023 – Betlém – mše svatá v kostele sv. Antonína z Padovy

23.4.2023 – Betlém – bazilika Narození Páně

Den 1
Pohořelice - Videň - Tel Aviv

Den 1 ▪ 21.4.2023 ▪ Fotogalerie

Den 2
Jeruzalém – Galikantum – místo, kde Petr zapřel Krista › Večeřadlo, místo poslední večeře Páně › Zeď nářků 

Den 2 ▪ 22.4.2023 ▪ Fotogalerie

Den 3
Betlém › kostel „Gloria in excelsis“ na Poli pastýřů a nedělní mše svatá v kostele sv. Antonína Paduanského › Bazilika Narození Páně a Mléčná jeskyně, kde se ukryla svatá rodina na útěku před vražděním neviňátek.

Den 3 ▪ 23.4.2023 ▪ Fotogalerie

Den 4

Betfage u Olivové hory. Kostel Pater Noster – postavený na místě, kde mělo dojít k Ježíšově nanebevstoupení. Olivová hora, Getsemanská zahrada. Ein Kerem – kostel svatého Jana Křtitele s jeskyní, která je rodištěm tohoto světce, a kostel Navštívení Panny Marie.

Den 4 ▪ 24.4.2023 ▪ Fotogalerie