Past. program 2024

PASTORAČNÍ PROGRAM FARNOSTI POHOŘELICE PRO ROK 2024

LEDEN

06. sobota Žehnání tříkrálovým koledníkům (POH) → 9:30 hod.

19. pátek setkání Ekonomické rady farnosti

26. pátek setkání farních rad

 

ÚNOR

03. sobota svatoblažejské požehnání (POH) → 7:30 hod.

03. sobota svatoblažejské požehnání (OLD) → 17:00 hod.

04. neděle svatoblažejské požehnání (KOM) → 10:30 hod.

14. středa začátek postní doby (POH) → 18:00 hod.

 

BŘEZEN

31. neděle slavnost Zmrtvýchvstání Páně (POH) → 9:00 hod.

 

DUBEN

07. neděle Svátek Božího milosrdenství (KOM) → 14:00 hod.

                 ⇒ Žehnání obrazu Božího milosrdenství

27. sobota Posezení s cimbálovou muzikou Denica Zlín (POH) → 16:00 hod.

                 Vstupenky možno objednat u M. Zelíkové na 739 908 016 nebo v obchodě U Němečku. 
                  v sále místního pohostinství „na Kruháči“

 

KVĚTEN

12. neděle První svaté přijímání (POH) → 10:30 hod.

13. pondělí mše svatá ke cti sv. Antonína (KOM) → 18:00 hod.

19. neděle Farní pouť (POH) → 9:00 hod.

26. neděle Pouť (OLD) → 10:30 hod.

28. úterý Adorační den (OLD) → 16:00 – 18:00 hod.

 

ČERVEN

02. neděle Boží Tělo (POH) → 9:00 hod.

09. neděle Poť ke cti sv. Antonína (KOM) → 10:30 hod.

13. čtvrtek mše svatá ke cti sv. Antonína (KOM) → 18:00 hod.

29. sobota Farní táborák pro děti (POH) → 16:00 hod.

 

ČERVENEC

13. sobota mše svatá ke cti sv. Antonína (KOM) → 8:00 hod.

14. neděle mše svatá a křest dítěte (KOM) → 10:30 hod.

20. sobota mše sv. k příležitosti oslav 130. let výročí od založení SDH (OLD) → 9:30 hod.

 

SRPEN

10. sobotakřest dítěte (POH) → 11:30 hod.

13. úterý mše svatá ke cti sv. Antonína (KOM) → 18:00 hod.

31. sobota Hody (OLD) → 18:00 hod.

 

ZÁŘÍ

1. neděle Pouť ke sv. Jiljí (POH) → 9:00 hod.

8. pátek mše svatá ke cti sv. Antonína (KOM) → 18:00 hod.

13. neděle farní den (POH) → od 14:00 hod.

 

ŘÍJEN

13. neděle mše svatá ke cti sv. Antonína (KOM) → 10:30 hod.

 

LISTOPAD

02. sobota Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (POH) → 14:00 hod.
                  mše svatá v kostele sv. Jiljí na hřbitově 

13. středa mše svatá ke cti sv. Antonína (KOM) → 18:00 hod.

 

PROSINEC

8. neděle Mikulášský jarmark (POH) → od 14:00 hod.