Jednov [2023]

Farní pouť k Panně Marii Bolestné v Jednově
24. června 2023

Kolem 40 farníků z Pohořelic, Komárova a Oldřichovic se vydalo na pouť k Panně Marii Bolestné do Jednova. Pouti se zúčastnilo i několik dětí z naší farnosti. Po příjezdu do Jednova se poutníci mohli zúčastnit mše svaté na Mariánské zahradě, která byla otevřena v květnu v roce 2005. Po mši svaté všichni poutníci navštívili poutní kostel, kde se nachází Pieta Panny Marie Bolestné. V kostele následovala mariánská pobožnost a pak kratičká adorace. Poté se všichni poutníci a také někteří místní farnici setkali u stolu při občerstvení na Obecním úřadě v Jednově. Bylo to velmi krásné setkání a možnost poznat se, spřátelit se.


Barokní poutní kostel vděčí za svůj vznik studánce zvané Svatá voda, kde podle zbožné pověsti, docházelo k zázračným uzdravenímZ vděčnosti za vyslyšené prosby byla na dubu v blízkosti studánky umístěna dřevěná socha Bolestné Panny Marie (Pieta), ke které začali přicházet poutníci ze širokého okolí se svými prosbami.

Vzrůstající počet lidí byl důvodem pro postavení kaple, což uskutečnil klášter sv. Kláry (tzv. klarisek) v Olomouci, který měl v blízkém Ptení velkostatek. V první etapě (r. 1766) byla nad studánkou postavena kaple, jako presbytář budoucího chrámu, do kterého byla Pieta přenesena. Za josefinských reforem byl olomoucký klášter klarisek zrušen (r. 1782) a dokončení druhé etapy výstavby kostela se uskutečnilo až v letech 1807-1810. Do dnešní podoby byl kostel zkompletován v letech 1905-1910, kdy byla přistavěna věž a průčelí chrámu se sochami sv. Františka z Asissi a sv. Benedikta. Kostel je zasvěcen Navštívení Panny Marie. 

Pramen je vyveden mimo kostel do vodní kaple s přístupem od silnice. Původní pramen vyvěrá pod hlavním oltářem poutního kostela.     

V roce 2005 byla nedaleko poutního kostela vybudována Mariánská zahrada se sochou Panny Marie a papeže Jana Pavla II. V letním období se zde příležitostně konají bohoslužby, jinak místo slouží ke ztišení a odpočinku poutníků i turistů.  Mariánská zahrada je zbudovaná na farním pozemku mezi obchodem a farou. První práce začaly dne 18. 10. 2003. Autorem návrhu a zpracování je P. Jan Lisowski. Zahrada je darem poutníků a farníků Panně Marii. Ve spodní části zahrady můžeme spatřit sochu Panny Marie a sochu sv. Jana Pavla II. v životní velikosti.

Kostel Navštívení Panny Marie

Mariánská zahrada

Fotografie z pouti