Život farnosti

Slavnost 275. výročí posvěcení farního kostela sv. Jana Nepomuckého

V neděli 13. září navázala na oslavy výročí obce připomínka dvou a třičtvrtě století od posvěcení našeho farního kostela, které vykonal jeho zakladatel, olomoucký biskup Jakub Arnošt hrabě z Lichtenštejn-Kastelkornu dne 15. května roku Páně 1740. Vzhledem k letošnímu Diecésnímu eucharistickému kongresu a naší květnové svatojánské pouti jsme oslavili toto výročí až nyní, společně s obcí. Nejdůležitější byla samozřejmě mše sv. v 9 hod., svátostné požehnání, doprovázené již zpěvem holešovské latinské scholy „Beati cantores“, ve 14 hod., poté následoval duchovně-kulturní program v kostele, kde zaujala svým poutavým vyprávěním o historii a „skrytých pokladech“ našeho kostela paní Mollinová z Přerova, zvláště když poukázala na píli a um našich předků – a to na konkrétních příkladech. Program nadále protkávala svým zpěvem latinská schola, zájmu ve zcela zaplněném kostele se těšilo také vystoupení našich dětí s básněmi P. Aloise Potěhníka. Mistrně také zvládly první sloku písně „Matičko Boží, obětuj“ (dnes již zlidovělé), která pochází z opery Bedřicha Smetany na slova Elišky Krásnohorské „Tajemství“. Vždyť v době, kdy P. Potěhník u nás působil, Mistr Smetana ještě žil a komponoval svá veliká díla, včetně cyklu symfonických básní „Má vlast“. Během programu byla také představena a „uvedena do distribuce“ brožurka s výborem básní P. Potěhníka ze sbírky „Z jitra na úsvitě“, doplněná ilustracemi Lukáše Němce. Po skončení programu jsme se ještě měli možnost setkat v družném hovoru s drobným občerstvením před kostelem a poté ještě s hosty a ostatními zájemci při posezení na zámku. Pán Bůh zaplať všem, kdo se na přípravě tohoto bohatého programu podíleli!